Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Priser og beregninger

Her finner du priser for vann og avløp, tømming av septiktank og utedoer.

Vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura

Fra 01.01.20 får du vann, avløp, renovasjon og feiing på én faktura. Det betyr at årsgebyrene for vann, avløp, renovasjon og feiing vil bli fakturert samlet kvartalsvis, med forfall i mars, juni, september og desember. 

Slik beregnes beløpene for vann og avløp

Det nye gebyret inkluderer

  • et abonnementsgebyr/fastledd
  • et variabelt beløp basert på forbruk

For bolig- og fritidseiendom beregnes grunnbeløpet per boenhet. Nærings- og kombinasjonseiendommer betaler en fast andel basert på vannforsyningskapasiteten til den enkelte eiendom.

Forbruket ditt blir beregnet etter vannmåleravlesning eller stipulert. Har du ikke vannmåler, beregnes forbruket ditt ut fra hvor mange kvadratmeter du bor på.

Eksempelvis blir en bolig på 120 kvadratmeter fakturert for 180 kubikkmeter vann, forklart ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter. 

Vannforbruket ditt blir beregnet á konto, som er forskuddsbetaling av forventet forbruk. Den endelige avregningen skjer første kvartal året etter.

Se Forskrift for Vann- og avløpsgebyrer for Asker kommune.

Årlige gebyrer for vann og avløp

Gebyrtype Pris inkl. mva
Vann per kubikkmeter (kbm) kr 13,50
Fastledd vann kr 1 348
Avløp per kubikkmeter (kbm) kr 21,30
Fastledd avløp kr 1 525
Manuell avlesning av vannmåler kr 2 500

Jeg har ikke vannmåler

Hvis du fremdeles ikke har vannmåler, blir forbruket beregnet etter boligens areal, ved at 1 kvadratmeter areal tilsvarer forbruk på 1,5 kubikkmeter.

Slik får du installert vannmåler.

Årlige gebyrer for tømming av septiktank

  Pris inkl. mva
Tankvolum t.o.m. 3 kbm kr 2 708
Tankvolum f.o.m. 3 kbm t.o.m. 6 kbm kr 4 102
Tankvolum f.o.m. 6 kbm t.o.m. 12 kbm kr 6 597
Tankvolum f.o.m. 6 kbm t.o.m. 12 kbm kr 7 660
Tillegg for behandling av volum større enn 12 kbm kr 781 per kbm

Eventuelt ekstraarbeid ved tømming koster 1 817 kroner per time.

Andre gebyrer

Utedo/tørrtoalett pris per tømming kr 4 825
Oppmøte uten å få tømt per gang kr   851
Tillegg for utrykning  kr 1 398
Tilsynsgebyr  kr   553
Gebyr beregnet etter medgått tid, per time kr 1 108
Gebyr for utslippstillatelser kr 8 238

Nybygg eller tilbygg

Tilknytningsgebyr er gebyret du betaler én gang, når du kobler bygget til offentlig vann og avløp eller når du bygger på mer enn 100 kvadratmeter (m2).

Les mer om tilknytningsgebyr.