NAV i Asker

Det er to NAV-kontorer i Asker, ett i Asker sentrum og ett i Røyken sentrum.

NAV i Asker har to oppmøtesteder for drop-in avtaler, Asker sentrum, Erteløkka 9 og Røyken sentrum, Spikkestadveien 90.

Kontaktinformasjon til NAV-kontorene i Asker

NAV sitt publikumsmottak i Sætre sentrum stengte 1. januar 2020.