Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Trygt og godt læringsmiljø – og arbeid mot mobbing

Alle elever har rett til et trygt og godt skolemiljø som fremmer helse, trivsel og læring. Skolen skal ha nulltoleranse mot krenking som mobbing, vold, diskriminering og trakassering.

Asker kommune arbeider for at alle barn og unge skal oppleve et trygt og godt skolemiljø. Alle som arbeider på skolen har aktivitetsplikt.

Aktivitetsplikt

Aktivitetsplikten betyr at alle ansatte på skolen:

  • følger med
  • griper inn
  • varsler
  • undersøker
  • setter inn tiltak

Skolen har ansvar for å lage en aktivitetsplan i samarbeid med elev og foresatte.

Elevens rettigheter

Standarder for askerskolen