Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Skolerute (ferie- og fridager skole og SFO)

Skoleruten viser felles ferie- og fridager for grunnskolen (barne- og ungdomskolene), og når SFO har ferieåpent.

Skolerute for skoleåret 2020/2021 finner du ved å klikke på denne lenken.

Skolerute 2019/2020 for tidligere Asker

Skolerute 2019-2020 tidligere Asker
Måned Skoledager Skolestart og skoleslutt, ferier og fridager SFO 

August 10 Skolestart mandag 19. august 2019 Ferie SFO fra 1.august, påmelding ved egen skole.
Stengt for planlegging 2 dager, se planer for egen skole
September 19 Fri på valgdagen 9. september. Høstferie i uke 40. SFO er åpen på valgdagen, men SFO må drifte på de skolene som ikke har stengt for valg
Oktober 19 Høstferie, uke 40 (f.o.m. 30. september t.o.m. 4. oktober) Ferie SFO i uke 40, påmelding ved egen skole
November 21    
Desember 15 Siste skoledag før jul er fredag 20. desember. SFO har stengt i hele skolens juleferie
Januar 20 Første skoledag er mandag 6. januar 2020 SFO åpner 6. januar
Februar 15 Vinterferie i uke 8 (f.o.m. 17. februar t.o.m. 22. februar) Ferie SFO i uke 8, påmelding til egen skole
Mars 22    
April 16 Påskeferie f.o.m. 6. april t.o.m. 13. april SFO er stengt i hele skolens påskeferie
Mai 19 Fri 1. mai og 21. mai (Kristi himmelfartsdag). SFO er stengt 1.mai
Juni 14 Fri mandag 1. juni (pinse). Siste skoledag er fredag 19. juni 2020 SFO er stengt 1.juni
Ferie SFO fra 22.- 30. juni, påmelding ved egen skole
Sum 190
 

 

I et skoleår er det tilsammen 190 skoledager. Planleggingsdager legges utenom skoledagene.

Skolerute 2019/2020 for tidligere Røyken

Skolerute 2019-2020 tidligere Røyken
Måned Skoledager Skolestart og skoleslutt, ferier og fridager
August 10 Skolestart mandag 19. august
September 19 Fri på valgdagen 9. september.
Oktober 19 Høstferie, uke 40
November 21  
Desember 15

Juleferie fra og med mandag 23. desember.

Januar 20

Juleferie til og med fredag 3. januar.

Februar 15

Vinterferie uke 9 fra og med mandag 24.februar til og med fredag 28.februar

Mars 22  
April 16 Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med mandag 13. april.
Mai 19 Fri 1. mai og 21. mai (Kristi Himmelfartsdag).
Juni 14 Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag er fredag 19. juni 2020.
Sum 190
 
 

Skolerute 2019/2020 for tidligere Hurum

Skolerute 2019-2020 tidligere Hurum
Måned Skoledager Skolestart og skoleslutt, ferier og fridager
August 10 Skolestart mandag 19. august
September 19 Fri på valgdagen 9. september.
Oktober 19 Høstferie, uke 40
November 21  
Desember 15

Juleferie fra og med mandag 23. desember.

Januar 20

Juleferie til og med fredag 3. januar.

Februar 15

Vinterferie uke 9 fra og med mandag 24.februar til og med fredag 28.februar

Mars 22  
April 16 Påskeferie fra og med mandag 6. april til og med mandag 13. april.
Mai 19 Fri 1. mai og 21. mai (Kristi Himmelfartsdag).
Juni 14 Fri mandag 1. juni (2. pinsedag). Siste skoledag er fredag 19. juni 2020.
Sum 190
 

Skolerute 2020/2021

Skolerute for skoleåret 2020/2021 finner du her.