Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Informasjon til foresatte etter gjenåpning

Se felles informasjon til foresatte etter at skoler, SFO og barnehager gjenåpnet etter den midlertidige stengningen som følge av konrona-pandemien.

Les informasjon etter gjenåpningen her.

Skoler og skoletilhørighet

Innganger

Skolene

Skolene i Asker med oversikt over skolesoner.

Skoleplass

Rett til skoleplass, innskriving, bytte av skole og utsatt eller fremskutt skolestart.