Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Informasjon til foresatte etter gjenåpning

Se felles informasjon til foresatte etter at skoler, SFO og barnehager gjenåpnet etter den midlertidige stengningen som følge av konrona-pandemien.

Les informasjon etter gjenåpningen her.

Skole og utdanning

Innganger

Sommerskolen

Asker kommunes sommerskole er i år redusert i omfang, og kun for elever som skal opp i 5.- 7. klasse til høsten.

Tilrettelagt opplæring

Spesialundervisning, spesialklasser, språklige minoriteter, barn og unge med spesielle behov, tverrfaglig samarbeidsmøte