Samfunnsutvikling

Stedsutvikling

Asker skal utvikles med en definert senterstruktur. Stedenes historie, kvaliteter og egenart skal styre utviklingen.

Samferdsel og mobilitet

Utviklingen av kommunen baserer seg på at E18 og E134 gjennomføres som vedtatt i Nasjonal Transportplan.

Klima og miljø

Energirådgivning, ombruk, bærekraft, flom og oversvømmelse, tilskuddsmuligheter.

FutureBuilt

Asker kommune er medlem av FutureBuilt for å utvikle klimanøytrale byområder, bygg og arkitektur med høy kvalitet

Folkehelse i Asker

Folkehelse forteller om befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i en befolkning. Det handler om livskvalitet.