Råd og utvalg

Søkeresultat

Viser 139 treff på kommunestyret

Bjarte Gatland Reve
Navn:

Bjarte Gatland Reve

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd, KS Fylkesmøte Viken
Hans Andersen Hveem
Navn:

Hans Andersen Hveem

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Nestleder i utvalg i:
Utvalg for velferd
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
Formannskap, KS Fylkesmøte Viken
Ivar Granum
Navn:

Ivar Granum

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Formannskap, KS Fylkesmøte Viken
Jan Fredrik Bjørkheim
Navn:

Jan Fredrik Bjørkheim

Parti: Senterpartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Nestleder i utvalg i:
Utvalg for medborgerskap
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Janne Grøttumsbråten
Navn:

Janne Grøttumsbråten

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Formannskap, KS Fylkesmøte Viken
Kent Ryen
Navn:

Kent Ryen

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Nestleder i utvalg i:
Kontrollutvalget
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Lene W. Conradi
Navn:

Lene W. Conradi

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Leder i utvalg i:
Formannskap
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, KS Fylkesmøte Viken
Marianne Riis Rasmussen
Navn:

Marianne Riis Rasmussen

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Formannskap
Varamedlem i utvalg i:
KS Fylkesmøte Viken
Marit Helene Meyer
Navn:

Marit Helene Meyer

Parti: Venstre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Nestleder i utvalg i:
Utvalg for plan og byggesak
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret
Varamedlem i utvalg i:
KS Fylkesmøte Viken
Martin Berthelsen
Navn:

Martin Berthelsen

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Formannskap, KS Fylkesmøte Viken
Monica Therese Vee Bratlie
Navn:

Monica Therese Vee Bratlie

Parti: Høyre
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Nestleder i utvalg i:
Formannskap
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, KS Fylkesmøte Viken
Ole-Jacob Johansen
Navn:

Ole-Jacob Johansen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Formannskap
Torleiv Ole Rognum
Navn:

Torleiv Ole Rognum

Parti: Kristelig Folkeparti
Funksjon: Utvalgsmedlem
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kommunestyret, Formannskap
Navn:

Anders Nordmo

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for oppvekst
Navn:

Anne Marte Wetting Johansen

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Bente Dahl Karlsen

Parti: Rødt
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Christian Frederik Nordal Dyresen

Parti: Venstre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for medborgerskap
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Christoffer Pederssen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Finn Edvin Brøndal

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Frode Lerstein

Parti: Pensjonistpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Gro Buttingsrud Martnes

Parti: Venstre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Gry Løberg

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Ibrahim Temel

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Ingunn Asla Unhjem Johansen

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for oppvekst
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Jan Petter Berntsen
Navn:

Jan Petter Berntsen

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Kontrollutvalget
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

John Arntsen

Parti: Pensjonistpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Kent Ingar Lippert Olsen

Parti: Kristelig Folkeparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Kristin Bødtker Walstad

Parti: Kristelig Folkeparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for oppvekst
Lasse Narjord Thue
Navn:

Lasse Narjord Thue

Parti: Venstre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Leder i utvalg i:
Klageutvalget
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Leif Sigmund Hole

Parti: Pensjonistpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Linda Lyngstad Marthinsen

Parti: Miljøpartiet De Grønne
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for oppvekst
Navn:

Marianne Aasen

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for medborgerskap
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Marit Sæthre Vannebo
Navn:

Marit Sæthre Vannebo

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for velferd
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Merete Hartvig Brandshaug
Navn:

Merete Hartvig Brandshaug

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Utvalgsmedlem i:
Utvalg for oppvekst
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Najma Saleban Ahmed

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Nils Eivind Breivik

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd, Klageutvalget
Navn:

Ragnhild Aabøe Inglingstad

Parti: Senterpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for oppvekst
Navn:

Rikard Gaarder Knutsen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Svein Østvik

Parti: Sosialistisk Venstreparti
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Tobias Langås Handeland

Parti: Rødt
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Tor Olav Haugen

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Torunn Skard Almaas

Parti: Arbeiderpartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for velferd
Navn:

Trond Ellingsen

Parti: Fremskrittspartiet
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret
Navn:

Trygve Jørgen Lia

Parti: Høyre
Funksjon: Varamedlem i utvalg
E-post:
Telefonnummer:
Nestleder i utvalg i:
Klageutvalget
Varamedlem i utvalg i:
Kommunestyret, Utvalg for plan og byggesak