Kontakt en folkevalgt

Ta kontakt med politikerne

Her finner du oversikt over og kontaktinformasjon til de folkevalgte i Asker kommune.

Oversikt over gruppeledere

  • Arbeiderpartiet (A): Ivar Granum 
  • Fremskrittspartiet (FrP): Ole Jacob Johansen 
  • Høyre (H): Håvard Vestgren 
  • Kristelig folkeparti (KrF): Torleiv Rognum 
  • Miljøpartiet De Grønne (MDG): Hanne Lisa Matt 
  • Pensjonistpartiet (PP): Per Sletaune 
  • Rødt (R): Bård Kjetil Dahl 
  • Senterpartiet (SP): Oddvar Igland 
  • Sosialistisk Venstreparti (SV): Martin Berthelsen 
  • Venstre (V): Njål Vikdal 

Partiene i kommunestyret

Du kan også , som kan formidle henvendelsen til rett person eller instans.

Les mer om den politiske styringen i Asker.