Den viktigste måten å påvirke lokaldemokratiet på, er å benytte stemmeretten ved valg. I tillegg er det flere formelle og uformelle måter du kan fremme dine synspunkter på.

Hvordan kan du påvirke?

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.
Borgen innbyggertorg
Bildet viser innbyggertorget på Borgen. I nye Asker kommune skal innbyggertorg fungere som en nærdemokratisk ordning. Innbyggertorget skal være en møteplass for alle, på tvers av generasjoner og kulturer, og skal skapes sammen med innbyggerne i lokalsamfunnet rundt.