Politiske møter, saker og dokumenter

Velg tidsperiode
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Filtrer på styrer, råd og utvalg
Nullstill
Les om hva rådene og utvalgene gjør

Søkeresultat

 • Styrer, råd og utvalg:
  Kommunestyret
  Dato og tid:
  Møtested:
  Asker rådhus

  Møtedokumenter til nedlasting

  Saker på sakskart

  Saksnr:
  0016/19

  Beskrivelse:
  Godkjenning av protokoll fra kommunestyrets møte 15.10.2019
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0017/19

  Beskrivelse:
  Valg av kontrollutvalgssekreteriat
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0018/19

  Beskrivelse:
  Kontrollutvalget - uttreden og nyvalg av medlem
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0019/19

  Beskrivelse:
  Virksomhetsoverdragelse Sekkefabrikken Kulturhus
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0020/19

  Beskrivelse:
  Reglement for lovpålagte råd - Eldrerådet, Ungdomsrådet og Råd for personer med funksjonsnedsettelse
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0021/19

  Beskrivelse:
  Valg av medlemmer og varamedlemmer til lovpålagte råd
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0022/19

  Beskrivelse:
  Reglement for partssammensatt utvalg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0023/19

  Beskrivelse:
  Styrer, råd og utvalg - valg av medlemmer for perioden 2019 - 2023
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0024/19

  Beskrivelse:
  Oppnevning av vigslere
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0025/19

  Beskrivelse:
  Stillingstittel - kommunens øverste administrative leder
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0026/19

  Beskrivelse:
  Reglement for saksbehandling i folkevalgte organer
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0027/19

  Beskrivelse:
  Asker og Bærum brann og redning IKS - selskapsavtale
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0028/19

  Beskrivelse:
  Opprettelse av Askerbadet KF
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0029/19

  Beskrivelse:
  Forslag til reguleringsplan Søndre Borgen helsehus - sluttbehandling
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0030/19

  Beskrivelse:
  Legevakttjenester Asker 2020
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0031/19

  Beskrivelse:
  Lokal forskrift om rett til langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgnstjenester
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Saksnr:
  0032/19

  Beskrivelse:
  Opprettelse av lokalsamfunnsutvalg
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken

  Spørsmål/Interpellasjoner

  Saksnr:
  0001/19

  Beskrivelse:
  Interpellasjoner til kommunestyrets møte 12.11.2019
  Status:
  Det er fattet et vedtak i saken