Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalgene skal bidra til utvikling av lokalstedene i samhandling med de folkevalgte. Vil du være med?

Kort fortalt

Lokalsamfunnsutvalg er lokale, politisk oppnevnte utvalg, som skal bidra til utvikling av lokalstedene, i samhandling med de folkevalgte.

Lokalsamfunnsutvalg

Lokalsamfunnsutvalg er lokale, politisk oppnevnte utvalg, som skal ha tilhold på innbyggertorgene. Utvalgene skal bidra til utvikling av lokalstedene, i samhandling med de folkevalgte. 

Hvorfor lokalsamfunnsutvalg?

Lokalsamfunnsutvalgene skal styrke det representative demokratiet gjennom dialog med hovedutvalg for medborgerskap, som høringsinstans i saker som angår lokalsamfunnet, og med rett til å fremme saker på vegne av lokalsamfunnene.

Asker kommune skal være en flersenterkommune, med stor grad av innbyggermedvirkning og gode nærdemokratiske ordninger. Kommunikasjon med innbyggerne og øvrige samarbeidspartnere i Asker skal være preget av åpenhet, respekt, troverdighet og gi rom for medvirkning og involvering.

Hvor ligger lokalsamfunnsutvalgene?

Lokalsamfunnsutvalgene er tenkt etablert på innbyggertorgene i Tofte, Slemmestad og Heggedal, som en forsøksordning.

Forsøksordningen skal gjelde 2020 og 2021. Følgeforskningen skal danne grunnlag for en sak om videreutvikling av nærdemokratiske ordninger i 2022. Kommunen vil på sikt vurdere å opprette lokalsamfunnsutvalg andre steder.

Hvem kan sitte i lokalsamfunnsutvalgene?

Kommunen inviterer til folkemøter for å utarbeide et kunnskapsgrunnlag for lokale prosesser, der viktige tema for lokalsamfunnet identifiseres. Dette vil danne utgangspunkt for utvalgest arbeidsplaner.

Gjennom det lokale medvirkningsarbeidet skal det velges en valgkomité for å rekruttere kandidater til lokalsamfunnsutvalgene. Valgkomiteen velges av og blant lokalbefolkningen. Det vil bli gjennomført en utvelgelse etter gitte kriterier.

Kontakt

Ønsker du mer informasjon eller kanskje du ønsker å sitte i valgkomiteen til de nye lokalsamfunnsutvalgene? Send en e-post til virksomhetsleder Øydis Jahren:

Her finner du det vedtatte reglementet for lokalsamfunnsutvalgene