Mulig ny vurdering av brannstasjonsstrukturen i nye Asker

Formannskapet vil i møte den 14. januar ta stilling til om kommunen skal iverksette en mulighetsstudie og konsekvensutredning om en eventuell ny lokalisering av brannstasjonene basert på beredskap og samfunnsnytte. 

Formannskapet
Fra møtet i formannskapet 3, desember (skjermskudd fra kommune-tv).

1. januar 2020 etableres et nytt felles brannvesen for Asker og Bærum. Formannskapet fikk tirsdag 3. desember en orientering om rådmannens ønske om å gjøre en ny vurdering av brannstasjonsstrukturen i Asker.

- Intet nytt er besluttet. Men det er nå, før vi iverksetter byggingen av ny brannstasjon på Tofte, vi har mulighet til å se helhetlig på brannstasjonsstrukturen i nye Asker, sier rådmann Lars Bjerke.

Rådmannen understreker at førende for en slik eventuell slik mulighetsstudie er at sikkerhet og beredskap skal ivaretas på en mest mulig effektiv måte for innbyggerne og næringslivet i kommunen.

- Ledelsen og ansatte i brannvesenet vil bli involvert i arbeidet med en slik mulighetsstudie – et arbeid som ikke bør ta for lang tid, sier Bjerke.

Mulighetsstudien skal blant annet kartlegge fordeler og ulemper ved å etablere en ny brannstasjon som vil kunne erstatte brannstasjonene på Midtbygda og Tofte. Rådmannen ser åpenbare økonomiske fordeler ved dette.

Videre arbeid med ny brannstasjon på Tofte avventes til mulighetsstudien er behandlet, senest våren 2020.