Moderat økning av gebyrer i nye Asker

Rådmannen har utarbeidet forslag til nye satser for gebyrer og brukerbetalinger for 2020. Det legges opp til en moderat og trinnvis tilpasning av...