Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra formannskapet 2. juni

Formannskapet møttes tirsdag fysisk for første gang siden 12 mars. Sykkelvelodrom, kommuneøkonomi,  Åmotåsen og nedgravde oljetanker var noen av...

Kort fra formannskapet 19. mai

Ny visjon for nye Asker kommune, kommuneplanens samfunnsdel, valg av meddommere, og ny sykkel- og gangbro til Nesøya var blant temaene i...

Kort fra formannskapet 12. mai

Formannskapet behandlet blant annet arbeidet med kommuneplan, utslippsfri hurtigbåt, reguleringsplan for Norcem-anlegget i Slemmestad, tilskuddsord...

Kort fra kommunestyret 6. mai

Fredningssone for hummer, gratis parkering i koronatid, ny adkomstvei til Hallenskog og helhetlig risiko- og sårbarhetsanalyse for kommunen er noen...

Krisepakke for næringslivet vedtatt

Formannskapet vedtok enstemmig tirsdag 14. april en krisepakke på 65 millioner kroner til næringslivstiltak. 16 ulike tiltak igangsettes umiddelbart.

Lene Conradi ordfører i nye Asker

Lene Conradi ble i konstituerende kommunestyremøtet 15. oktober 2019 valgt til ordfører for nye Asker kommune og Monica Vee Bratlie ble valgt til...