Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kort fra formannskapet 2. juni

Formannskapet møttes tirsdag fysisk for første gang siden 12 mars. Sykkelvelodrom, kommuneøkonomi,  Åmotåsen og nedgravde oljetanker var noen av...

Kort fra formannskapet 19. mai

Ny visjon for nye Asker kommune, kommuneplanens samfunnsdel, valg av meddommere, og ny sykkel- og gangbro til Nesøya var blant temaene i...

Kort fra formannskapet 12. mai

Formannskapet behandlet blant annet arbeidet med kommuneplan, utslippsfri hurtigbåt, reguleringsplan for Norcem-anlegget i Slemmestad, tilskuddsord...