Nye Asker kommune

Her finner du informasjon om lokaldemokrati i den nye kommunen. 

Sammenslåingen mellom Asker, Røyken og Hurum trer i kraft 1. januar 2020. Frem til dette vil det arbeides politisk med både fremtidig og eksisterende kommuner.

 

Lokaldemokrati i nye Asker

Råd og utvalg

Oversikt over utvalgene og deres medlemmer med kontaktinformasjon.

Kontakt en folkevalgt

Kontaktinformasjon til politikere, oversikt over gruppeledere, lenker til partienes hjemmesider m.m.

For folkevalgte

Informasjon som er nyttig for de folkevalgte, blant annet fra folkevalgtopplæringen.