Ny kommune

Sammenslåingen mellom Asker, Røyken og Hurum trer i kraft 1. januar 2020. Frem til dette vil det arbeides politisk med både fremtidig og eksisterende kommuner.

På disse nettsidene ligger informasjon knyttet til lokaldemokrati i den nye kommunen. 

Lokaldemokrati

Råd og utvalg

Oversikt over utvalgene og deres medlemmer med kontaktinformasjon.