Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Begrenset møtevirksomhet

På grunn av risiko for korona-smitte arrangerer vi ikke fysiske møter for plan-, bygg-, delesak og oppmåling. Møtene gjennomføres derfor hovedsakelig digitalt. 

Byggesaker, plan og eiendom

Innganger

Kart

Kart for plan- og byggesaker, temakart, sykkelkart, veikart, kjøp av digitale kartdata.