Budsjett og handlingsprogram

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Her finner du gjeldende Handlingsprogram 2020 - 2023 med vedtatt budsjett for 2020.

Les mer om budsjettprosessen.