Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Budsjett og handlingsprogram

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Forslag til handlingsprogram for 2021 - 2024

Tirsdag 15. september behandlet formannskapet kommunedirektørens forslag til handlingsprogram, og sendte forslaget på offentlig høring med frsit 30. september for innspill.

Tirsdag 17. november la formannskapet frem sin tilleggsinnstilling, og partiene la frem sine endringsforslag.

Tilleggsinnstillingen ble vedtatt lagt ut til offentlig høring, med frist 10. desember 2020. 

Spørsmål fra politikerne

Det har kommet inn 179 spørsmål fra de politiske partiene til forlaget til handlingsprogrammet for 2021 - 2024.

Økonomisk notat

Gjeldende handlingsprogram

Her finner du gjeldende Handlingsprogram 2020 - 2023 med vedtatt budsjett for 2020 i digital versjon.

PDF-versjon av det gjeldende handlingsprogrammet kan du laste ned fra denne lenken.

Barnehage.jpg