Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Budsjett og handlingsprogram

Kort fortalt

Handlingsprogrammet inneholder budsjett for det kommende året, økonomiplan for de påfølgende tre årene, samt målene kommunen skal arbeide mot i fireårsperioden.

Budsjettet for det kommende året er bindende, økonomiplanen er retningsgivende.

Her finner du gjeldende Handlingsprogram 2020 - 2023 med vedtatt budsjett for 2020 i digital versjon.

PDF-versjon av handlingsprogrammet kan du laste ned fra denne lenken.

Illustrasjonsbilde

 

Les mer om budsjettprosessen.