Styring og verdier

Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede strategiske styringsdokument.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.