Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Styring og verdier

Innganger

Visjon, verdier og policy

En visjon er en fremtidsrettet beskrivelse av hvordan kommunen ønsker å bli, og skal motivere de som bor, jobber og ønsker å etablere seg i kommunen.

Kommuneplan 2020 - 2032

Kommuneplanen er kommunens overordnede, helhetlige styringsverktøy. Kommuneplan for Asker 2020 - 2032 er under utarbeidelse.

Budsjett og handlingsprogram

Vedtatt av kommunestyret. Budsjett for kommende år. Økonomiplan for de påfølgende tre årene. Målene kommunen skal arbeide med i fireårsperioden.

Økonomireglement

Reglementet skal ivareta kommunelovens grunnleggende krav til økonomiforvaltningen.

Kommunikasjonsplattform

Kommunikasjon er et strategisk virkemiddel. Kommunikasjonsplattformen definerer mål for kommunens kommunikasjon, tydeliggjør ansvaret og...

Reisepolicy for Asker kommune

Asker kommune ønsker å legge til rette for at tjenestereiser skjer på en bærekraftig, miljøvennlig, sikker, effektiv og helsefremmende måte.