Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Foreslå kandidater til Frivillighetsprisen 2020

Kort fortalt

 • Frivillighetsprisen deles ut til en initiativrik person, lokal forening eller en gruppe som har gjort en bemerkelsesverdig innsats i lokalmiljøet.
 • Prisen skal synliggjøre frivillighetens verdi gjennom å løfte fram gode eksempler på resultater av frivillig innsats.

Frivillighetsprisen i ny kommune

Utvalg for medborgerskap vedtok i møte 4. juni at kriterier fra tidligere Asker kommune skal benyttes for tildeling av priser i 2020. Dette gjelder for tildeling av Tilgjengelighetsprisen, Frivillighetsprisen, Byggeskikkprisen og Kulturprisen.

Frist for å sende inn forslag til kandidat for 2020, er 1. september.

Kriterier for Frivillighetsprisen

Informasjonen du gir om din kandidat er alt juryen i utgangspunktet vet om han/henne. Skriv derfor en best mulig nominasjon og legg gjerne ved lenker til avisartikler eller lignende i teksten. Legg også ved annen dokumentasjon du måtte ha som beskriver din kandidat og hva kandidaten står for.

Prisen skal gis til en initiativrik person, lokal forening eller gruppe som har utmerket seg med frivillig innsats, engasjement og pågangsmot til beste for den enkelte og/eller nærmiljøet.

Prisen deles ut på grunnlag av en persons, lokal forenings eller gruppes frivillige innsats over lengre tid, eller i et tidsavgrenset prosjekt.

Send inn ditt forslag

Du kan sende inn ditt forslag til vinner av Frivillighetsprisen ved å:

Prisvinnere i de tidligere kommunene

Tidligere vinnere av Asker kommunes frivillighetspris
 • 2019 - Terje Martinsen
  For sitt omfattende frivillige arbeid og samspill med kommunen og det offentlige, med særlig vekt på samarbeid med bibliotek og museer.
 • 2018 - Hørselshemmedes landsforbund, Asker
 • 2017 - DIAS Venner
  DIAS venner (Dikemark Asylmottaks vennegruppe) fikk Frivillighetsprisen 2017 for sitt arbeid med å få beboere ved Dikemark Asylmottak ut i frivillig arbeid og annen sosial virksomhet ved mottaket.
 • 2016 - Jan Martin Larsen
  Fra juryens begrunnelse ble det blant annet sagt: Årets prisvinner er vår inspirator og kulturelle kartograf som gir oss kunnskap slik at vi kan føle tilhørighet og gjennom tilhørighet føle oss forpliktet til å ta vare på det som trenger vårt engasjement for å vernes.
 • 2015 - Anette Staugaard
  Det var særlig prosjektet Damedag/Lady's day som ble trukket frem i juryen begrunnelse, i tillegg til at Annette Staugaard løpet av det siste tiåret har engasjert seg som familiekontakt for Homestart Familiekontakten.
 • 2014 - Ove Hansen
  Ove har vært fast knyttet til ferdigstillelsen av Frivillighetens hus mellom 2011 og 2014, og under rehabiliteringen av eiendom Esvika på Kongelungen. Men det er i sitt arbeid som frivillig i Kirkens feltarbeid han virkelig har vist sin mellommenneskelige styrke og varme.
 • 2013 - Bashir Adan og Nina Emilie Ørbech
  Bashir Adan gir en hjelpende hånd til mange innvandrerfamilier i Asker - alt fra å oversette beskjeder til å hente/bringe barn til fotballtreninger. Han har også etablert idrettslaget Warya, hvor målet er å øke idrettsaktiviteten og forebygge uønsket adferd blant barn og ungdom. Sammen med sin kone har han også dannet en gågruppe på kveldstid en gang i uka hvor flere av innvandrerforeldrene blir med. Nina Emilie Ørbech er ei 23 år gammel jente fra Heggedal som 19 år gammel fikk diagnosen bipolar lidelse. Siden den gang har hun - i tillegg til å jobbe hardt med sin egen psykiske helse - stått på for åpenhet og debatt rundt psykisk helse med et særlig fokus på barn og unge. Dette gjør hun blant annet via sin blogg tankekjor.blogg.no. Med utgangspunkt i bloggen har Nina også skrevet en bok om emnet. I løpet av 2013 har hun vært en enorm støttespiller for rundt 50 andre unge mennesker som har hatt vanskeligheter.
 • 2012 - Semiaden Familiedag
  Semiaden arrangeres hvert år i september og gir rundt 5000 besøkende natur og kulturopplevelser i området rundt Semsvannet, Askers 1000-årssted. Totalt 30 organisasjoner deltar i arbeidet.
 • 2011 - Jorun Olivia Mantor
  Sang og musikk blant eldre mennesker bosatt ved Solgården omsorgssenter. Frivillig hjelper i mange ulike verv ved Seniorsenteret på Holmen.
 • 2010 - Dag Henning Sæther
  Stor frivillig innsats for blant annet Heggedal og Blakstad musikkorps, Skitthegga Swing, Heggedalsposten og nærmiljøsentralen i Heggedal.
 • 2009 - Harald Nik Johansen og dugnadsgutta på Hasselbakken
  Allsidig frivillig arbeid innen idrett og kulturliv og restaurering av Hasselbakken- Frivillighetens hus.
 • 2008 - Turid Tveter
  Allsidig frivillig engasjement innen Asker Røde Kors gjennom 45 år. Nominert til Akershus kandidat i den Nasjonale prisutdelingen 2009.
 • 2007 - Harald Skogli og Heggedal Lions Club
  Engasjert arbeid for å reetablere Jazzmiljø med Club, band og andre arrangementer. Engasjert arbeid for nærmiljøet i Heggedal.
 • 2006 - Kjeld Stub Jakobsen og Karagruppa i Asker SkiklubbRestaurering og drift av Myggheim.
 • 2005 - Elfrid Hovden og Frivillige hjelpere på Borgen-, Asker-, Heggedal-, Vollen og Holmen seniorsenter i Asker
  Allsidig drift av bygdas Seniorsentre med servering, underholdning, transport med mer.
 • 2004 - Espen Jahren
  Allsidig arbeid innen Asker Skiklubbs Friidrett virksomhet for barn og unge.
 • 2003 - Henning Furulund
  Allsidig engasjement innen ulike frivillige områder.
 • 2002 - Bjørn Strande
  Allsidig engasjement for barn og unge gjennom skolekorps, fotball med mer.
 • 2001 - Johansens venner
  Ukjent begrunnelse
 • 2000 - Hans Jacob Matthiasen
  Kjentmann med historiske kunnskaper og brennende engasjement for Nesøya.
 • 1999 - Bjørn Svanstrøm
  Engasjement for barn og unge gjennom natur og fiskeinteresser med mer.
Tidligere vinnere av Røyken kommunes frivillighetspris
 • 2018 - Diakoniutvalget i Røyken ved Kari Kjølstad
 • 2017 - Shahin Zargar
 • 2016 - Gruppa Røykenfrivillig ved Tonie Steffensen
 • 2015 - Kjell Jørgensen
 • 2014 - Gro-Marit og Birger Auke
 • 2013 - Berit Myrvang
 • 2012 - Egel Holmquist
 • 2011 - Lillian Thygesen
 • 2010 - "Molla" (Theoline) og Kåre Randen
 • 2008 - Ruth og Einar Neteland
 • 2007 - Vidar Hansen - "Vidar Hansens musikk"
 • 2006 - ”Eldres café” ved Randi Bjørnstad
 • 2005 - Håkon Skjolden tidligere leder av Frivillighetssentralen, og selv frivillig
 • 2004 - ”Trivselsgruppen” ved kommunens Bo- og aktivitetssentre, ved Synnøve Eggan
 • 2003 - Anita Meian og Jane Lankhof, ledere av den frivilligdrevede ungdomsklubben på Klokkergården
 • 2002 - Kjøkkengruppa i Helledamsveien ved Guro og Johan Hauglum, Solveig Wahl og Oddrun Rustad
Tidligere vinnere av Hurums kommunes frivillighetspris
 • 2019 - Margrethe Ross Folkestad
  For hennes mangeårige frivillige innsats i Tofte skolekorps, der hun har vært engasjert i det meste, i styret, som instruktør og som organisator.
 • 2018 - Kolbjørn Johansen
  For hans viktige rolle og store innsats som frivillig innen idrett og korps på Tofte og Filtvet, gjennom mange år. Hans arbeid for barn og unge fremheves særlig.
 • 2017 - Liv Aas
  For hennes stor innsats for demenssaken, samt for det mangeårige arbeidet i Holmsbu vel.
 • 2016 - Bjørn Sundin
  For hans store frivillige innsats i arbeidet med butikken BjørnsBruktBod, der inntekten går uavkortet til veldedig formål.
 • 2015 - Sten Vidar Mørch
  For sin innsats som trener og drivkraft i Sætre IF Graabein gjennom mange år.
 • 2014 - Eva Bache-Mathisen
  For hennes innsatts gjennom mange år ovenfor innbyggere i Hurum. Hennes engasjement kommer til syne gjennom mange verv i nærmiljøet på Filtvet og i Hurum historielag.
 • 2013 - Randi Sæthre Olsen
  For sin uegennyttige innsats over mange år overfor innbyggerne i Hurum kommune gjennom sitt engasjement i Hurum Røde Kors, Besøkstjenesten og Kongsdelene kirkes venner.
 • 2012 - Erik Gudem
  For sitt engasjement og den drivkraften han viser som leder i Hurøgjengens støtteforening.
 • 2011 - Leonard Larsen og Huringen IF
  Prisen ble i 2011 delt mellom en enkeltperson og en forening: Leonard Larsen: Med sitt engasjement og sin praktiske innsats for lokalsamfunnet bidrar han til å øke trivselen for innbyggerne i Holmsbu. Huringen IF: For deres innsats med å skape aktiviteter, anlegg og arrangementer som skaper engasjement, trivsel og glede i lokalmiljøet på Klokkarstua.
 • 2010 - Kåre Kjær Johansen
  For hans innsats for nærmiljøet i Tofte. Han yter en enorm frivillig, daglig innsats i Tofte der han rydder søppel, holder orden og bidrar til at Tofte er et godt sted å bo.
 • 2009 - Unni Smith
  For hennes arbeid i Hurum Røde Kors-flyktningeguide, hvor hun organiserer gode aktiviteter og møteplasser for flyktinger og innvandrere.
 • 2008 - Willy Grønsås
  For hans livslange engasjement i Sætre IF Graabein, spesielt for hans innsats med å opparbeide og vedlikeholde idrettsanleggene.
 • 2007 - Kongsdelene kirkes venneforening
  På grunnlag av 11 års nitid og utrettelig arbeid med å samle inn penger til kirken for å utbedre den 100 år gamle kirken, som vi nå kan være stolt av.
 • 2006 - Elsa Meland i Hurum Husflidslag
  For hennes arbeid med å spre skaperglede, kunnskap om godt håndverk og å lage et trygt møtested for barn i «Arbeidsstue for barn».
 • 2005 - Arne Holm Hansen
  For sin innsats for eldre og uføre i Hurum helsesportslag og i Frivillighetssentralen.
 • 2004 - Knut Inge Sotnedal
  For sin rolle som pådriver og ildsjel i arbeidet med å skaffe Hurum brannbil.
 • 2003 - Løypekomiteen til Hurum turistforening
  For engasjement og arbeid med å tilrettelegge og vedlikeholde skiløypenettet i Hurum i over 20 år.
 • 2001 - Liv Mathisen og Lillemor Abrahamsen
  For frivillig engasjement i Frivillighetssentralen og i Røde Kors.