Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Priser og utmerkelser

Ærespriser og utmerkelser 2020

Utvalg for medborgerskap vedtok i møte 4. juni at kriterier fra tidligere Asker kommune skal benyttes for tildeling av priser i 2020. Dette gjelder for tildeling av Tilgjengelighetsprisen, Frivillighetsprisen, Byggeskikkprisen og Kulturprisen.

Frist for å sende inn forslag til kandidater til prisene for 2020, er 1. september.

For Tilgjengelighetsprisen er fristen forlenget til 15. oktober - velkommen med forslag!

Innganger