Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Offentlighet og innsyn

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Utilgjengelige historiske postlister

I forbindelse med kvalitetssikring og migrering av databaser er dessverre enkelte postlister fremdeles utilgjengelige inntil videre. Løsningene kommer opp igjen så fort det er teknisk mulig.

  • Postlister for tidligere Hurum kommune er midlertidig utilgjengelige.
  • For tidligere Asker og Røyken kommuner er ordinær postliste for perioden frem til 2019 tatt ned.

Teknisk postliste (byggesaker) og politisk saker er fortsatt tilgjengelig for tidligere Asker og Røyken kommuner.

Innsynsforespørsler kan sendes på e-post til:

-------------------------------------------------------------------------------

Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til postlister.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister

Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige, er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Innsyn i postlister og politiske saker (fra 2020)

Historikk - innsyn i postlister og politiske saker fra før sammenslåingen (før 2020)

"Nye" Asker - interimsperioden / sammenslåingsperioden
Tidligere Asker (1.1.2015 - 31.12.2019)
Tidligere Røyken (1.1.2015 - 31.12.2019)
Tidligere Hurum (2013 - 2019)

Oversikt over politiske saker fra tidligere Hurum kommune, er dessverre midlertidig utilgjengelig på grunn av tekniske oppgraderinger / tilpasninger.

Er det spesielle saker du ønsker å få dokumenter o.l. fra, kan du