Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Offentlighet og innsyn

Retten til innsyn i offentlig virksomhet er et grunnleggende demokratisk prinsipp som er nedfelt i Offentleglova. Hovedregelen i loven er at alle saksdokumenter i offentlig virksomhet er åpne for innsyn.

Offentleglova definerer retten til innsyn i offentlig virksomhet og kravet til postlister.

Dette betyr at henvendelser inn til kommunen – og svar vi gir ut – blir registrert i våre fagsystemer (journalført) og publisert på våre offentlige postlister

Innkomne brev og e-poster som er arkivverdige, er å anse som offentlige henvendelser til kommunen, og vil bli vist på postlistene.

Journalposter med dokumenter som er unntatt offentlighet, er merket med aktuell lovhjemmel for unntaket.

Innsyn i postlister og politiske saker (fra 2020)

Historikk - innsyn i postlister og politiske saker fra før sammenslåingen (før 2020)

"Nye" Asker - interimsperioden / sammenslåingsperioden
Tidligere Asker (1.6.2009 - 31.12.2019)
Tidligere Røyken (1.1.2015 - 31.12.2019)
Tidligere Hurum (2013 - 2019)