Gjestehavner og båtplasser for fritidsbåter

Asker kommune har flere småbåt- og gjestehavner for fritidsbåter, i tillegg til kommunale bryggeanlegg hvor båtgjester er velkomne til å fortøye.

Kommunen har gjestehavnfasiliteter i Vollen og småbåt- og gjestehavner i Filtvet, Sætre og Holmsbu (Hurum havner KF). I tillegg finnes kommunale tilleggingsbrygger ved blant annet Holmenskjæret og øst på Hvalstrand Bad hvor båtgjester er velkomne til å ligge fortøyd en dag for å bruke tilbudene i området.

Avfallshåndtering i småbåthavnene

Hvis du ikke er fornøyd med avfallshåndteringen i Askers småbåthavner, kan du gi beskjed til kommunen gjennom Innbyggerservice. Du kan også fylle ut avviksskjema og sende det til den aktuelle båthavnen eller til kommunen.

Oversiktskart