Båtplasser for fritidsbåter

Asker kommune har ingen småbåthavner i egen regi. Ta kontakt med de lokale båtforeningene om du trenger båtplass.

I Asker kommune er det flere tusen småbåtplasser organisert gjennom båtforeninger, sameier, vel eller firmaer. Ta kontakt med disse hvis du har behov for båtplass i Asker.

Avfallshåndtering i småbåthavnene

Hvis du ikke er fornøyd med avfallshåndteringen i Askers småbåthavner, kan du gi beskjed til kommunen gjennom AskerDialogen. Du kan også fylle ut avviksskjema og sende det til den aktuelle båthavnen eller til kommunen.