Jakt

Vilkår for å drive med jakt

Den som utøver jakt på småvilt må være fylt 16 år, og den som utøver jakt på storvilt og gaupe må være fylt 18 år. Alle personer som har fylt 16 år og ikke er registrert i Jegerregisteret, skal før jakt eller fangst utøves ha bestått jegerprøve. Asker Jeger- og Fiskerforening avholder kurs for jegerprøven, mens Asker Skytterlag arrangerer skyteprøven.

Alle som vil drive jakt og fangst i Norge må betale jegeravgift. Jegeravgiften gjelder for hele landet. Jaktåret regnes fra 1.april til 31.mars det påfølgende år. Du får jegeravgiftskort tilsendt fra Jegerregisteret i Brønnøysund. Betalt avgift er en forutsetning for å kunne drive jakt og fangst, i tillegg må man ha grunneierens tillatelse.

På Asker kommunes eiendom leier Asker Jeger- og Fiskerforening retten til småviltjakt og rådyrjakt. De selger jaktkort for områdene.

Jakt etter elg og rådyr

Natur og idrett, ved skogbrukssjef, er ansvarlig for tildeling av fellingstillatelser, innrapportering av felte dyr og godkjenning av vald. Noen områder i Asker inngår i Vestmarka driftsplanområde, som omfatter arealer i Lier, Bærum og Asker. Lier kommune har det største arealet og administrerer driftsplanområdet.

Rådyrjakt

Rådyrjakten avsluttes 23. desember.
I perioden 10. august–24. september (bukkejakten) er det bare tillatt å benytte rifle, og ikke tillatt å benytte løs på drevet halsende hund.

Elgjakt

Det er elgjakt i Asker 25. september–23. desember.
Det er ikke tillatt å jakte elg på lørdager og søndager i vårt område.

Lover og regler