Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

25. mars: Alle eksamener avlyses

Regjeringen besluttet 25. mars å avlyse både skriftlig og muntlig eksamen i grunnskolen.

Koronautbruddet gjør at regjeringen velger å avlyse skriftlig eksamen for elevene i videregående skole og alle eksamener i grunnskolen denne våren. I stedet for å bruke tid og ressurser på eksamen, har regjeringen bestemt at skolene skal prioritere undervisning og god vurdering av standpunktkarakter.

Det betyr at:

  • standpunktkarakterene blir sluttvurderingen i fagene 
  • elevene får fullstendig vitnemål
  • inntaket til videregående skole påvirkes ikke  

Asker kommune følger opp regjeringens beslutning, og det vil bli gitt informasjon om hvordan man jobber med å sette standpunktkarakterer.  

Ikke forenlig med helseråd 

Skriftlige eksamener i grunnskolen og videregående opplæring er mange steder store arrangementer hvor mange personer møtes fysisk i samme lokaler. Dette er ikke forenlig med helsemyndighetenes råd.

Koronautbruddet gjør det også vanskelig å bemanne eksamen på samme måte som tidligere. Mange av eksamensvaktene er i pensjonsalder og dermed i risikogruppen for smitte, og det er fare for at mange av sensorene kan være syke eller i karantene i sensurperioden etter eksamen.