Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Kriseledelsen i Asker kommune har besluttet at fra og med mandag 18. mai vil bo- og omsorgssentre åpne forsiktig opp for besøk.

Les mer her

Helse og omsorg

Innganger

Råd og støtte ved demens

Lavterskeltilbud når små eller store oppgaver i hverdagen blir utfordrende på grunn av forandringer i hukommelsen / demens.

Kreftkoordinator

Støtte, råd og veiledning til deg som har, eller har hatt kreft, og til pårørende.

Pårørendestøtte

Tilbud og tjenester i kommunal og privat regi til pårørende av personer med behov for tunge omsorgsoppgaver. Veiledning og opplæring.

Psykisk helse og rus

Boliger, oppfølging psykisk helse og rus, Aktivitetshuset, rusoppfølging, feltpleie, ferie-/fritidstilbud.

Barn, unge og familie

Hjelp, rådgivning og støtte til barn, unge og familier. Barnevern, Barne- og familietjenesten, helsestasjoner.

Vold i nære relasjoner

Vold i nære relasjoner rammer ulike grupper og handler om vold der overgriper og offer er knyttet til hverandre ved nære familiebånd, eller på anne...

Pasient- og pakkeforløp

Pasient- og pakkeforløp beskriver hvordan ventetid, utredning, behandling og oppfølging av bestemte diagnoser gjennomføres.