Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Samordning av tjenester i ny kommune

Hurum, Røyken og Asker har nylig slått seg sammen til én kommune.

De fleste tilskuddsordningene i de tre tidligere kommunene er foreløpig ikke samordnet. I en overgangsperiode vil det for noen av tilskuddene være retningslinjene fra den tidligere kommunen som gjelder. 

Søke om tilskudd til kultur- og idrettsformål

Kort fortalt

Frivillige lag og foreninger kan søke på flere tilskuddsordninger i Asker kommune.

Tilskuddsordninger som er samordnet

Følgende tilskuddsordninger er felles for den nye kommunen:

Tilskuddsordninger fra tidligere kommune

For følgende tilskuddsordninger skal du søke til din tidligere kommune, med gjeldende retningslinjer.

Tilskuddsordninger tidligere Asker

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene gjelder kun for deg/dere som bor i tidligere Asker kommune:

Tilskuddsordninger (tidligere Røyken kommune)

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene gjelder kun for deg/dere som bor i tidligere Røyken kommune:

Har du spørsmål om tilskudd og bor i gamle Røyken kommune,

Tidligere Hurum kommune

Asker kommunes tilskuddsordninger er så langt ikke slått sammen (harmonisert), og ordningene som gjaldt for de tidligere kommunene gjelder derfor fremdeles inntil videre  - forbeholdt innbyggere som tidligere tilhørte de tidligere kommunene.

Disse tilskuddsordningene kan kun søkes av deg/dere som bor i tidligere Hurum kommune:

Har du spørsmål om tilskudd og bor i tidligere Hurum kommune, ta

Få hjelp til å søke om midler

Tilskuddsportalen gir deg god oversikt over alle tilskuddsordningene og ulike kategorier du kan søke i. Portalen er også et nyttig verktøy og veiviser og kan være til god hjelp når du skal søke om tilskudd til dine prosjekter.