Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Nå kan unge i Asker søke om kultur- og idrettsstipend

Selv om idretts- og kulturarenaene holdes stengt, kan Askers unge utøvere nå søke om 10.000 kroner i idretts- og kulturstipend. Jubileumstilskudd til frivillige organisasjoner er også nytt for mange i den nye kommunen.

Illustrasjon av pengesedler

Stipend- og jubileumsordningene har vært ulike i de tre tidligere kommunene Hurum, Røyken og Asker. For kultur- og idrettsstipendiene samt jubileumstilskudd, er det nå bestemt at det er ordningen fra gamle Asker som gjelder for hele den nye kommunen inneværende år.

200.000 kroner i stipend-potten

I 2020 skal det deles ut 200.000 kroner til unge kultur- og idrettsutøvere.

Stipendene er på 10.000 kroner hver og deles til ti heldige idrettsutøvere og like mange kulturutøvere. Søknadsfristen er 1. mai.

- Med stipendene ønsker vi å premiere oppnådde resultater, men også å stimulere til videre satsing, forklarer Jan Erik Lindøe, kultursjef i Asker kommune.

For begge stipendordningene må søkerne ha folkeregistrert adresse i Asker. Stipendene deles primært ut til søkere mellom 16 og 25 år og som ikke har mottatt kommunalt stipend tidligere.

Søkere til idrettsstipendene må være utøvende på nasjonalt- eller internasjonalt nivå, og for kulturstipendene må utøverne være på viderekommende nivå.

Jubileumstilskudd til organisasjoner

For jubileumstilskudd er det også reglene for gamle Asker som gjelder for inneværende år.

- Ordningen med jubileumstilskudd har også vært praktisert ulikt i de tre tidligere kommunene, forklarer Jan Erik Lindøe. Tilskuddet innebærer at frivillige lag og foreninger som er registrert i frivillighetsregisteret, kan søke om jubileumstilskudd ved et rundt jubileum, det vil si hvert 25. jubileumsår.

Ordningen har tilbakevirkende kraft fra kommunesammenslåingen trådte i kraft 1. januar i år og kan søkes på gjennom hele året.

Mer om tilskuddene og søknadsskjema

Ytterligere informasjon om formål, søknadskriterier og tilgang til elektronisk søknadsskjema finner du her: