Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Situasjon for frivilligsentralene under koronapandemien

Som følge av pålegg fra myndighetene, er også alle arrangementer i regi av de tre kommunale frivilligsentralene i Asker kommune – Røyken frivilligsentral, Asker frivilligsentral og Hurum frivilligsentral avlyst.

Det vil si at aktivitetene nevnt på sidene til de tre frivilligsentralene, med noen få unntak, er lagt på is inntil videre.

Det fører til at mange som er frivillige i frivilligsentralene ikke kan gjøre oppgavene de vanligvis gjør. Det samme gjelder nye frivillige som tar kontakt med oss, med ønske om å bidra på de eksisterende aktivitetene. 

Men det er likevel mulig å bidra med frivillig innsats, og få hjelp av en frivillig så lenge man holder seg til smitteverntiltakene som er bestemt.

Eksempler på frivillige oppgaver det fremdeles er mulig å utføre

  • Aktiviteter som kan foregå over telefonen eller digitalt – som å ringe eller ha videomøte med noen  
  • Produksjon av noe der den frivillige jobber alene – som til Amanda-prosjektet                                 
  • Handlehjelp – av matvarer og apotekvarer                                          
  • Hundelufting – for noen som ikke kan gå ut selv
  • Og ikke minst: Tenke nye idéer vi kan bruke nå, eller til aktiviteter vi kan bruke når vi starte opp igjen.                                  

Ønsker du å være frivillig eller trenger du hjelp?

Se her: https://www.asker.kommune.no/frivillighet-og--innbyggersamarbeid/frivillig-hjelp-under-koronautbruddet/

Ta også gjerne kontakt med frivilligsentralene, om du har spørsmål eller idéer.

Det er også andre gode initiativ i samfunnet nå - som for eksempel Facebook-grupper - som kobler frivillige og de som trenger hjelp sammen.

Ta vare på hverandre!

Vennlig hilsen de ansatte i de tre frivilligsentralene.