Integrering av enslige mindreårige flyktninger

Barn og unge flyktninger som kommer alene til Asker, bor i bofellesskap, på hybel, i ordinære fosterhjem eller i familiehjem. Barna/ungdommene følges opp av miljøpersonale som hjelper til med bolig, skolegang og helseoppfølging.

Skole, jobb og fritidsaktiviteter

Ungdommene er motiverte til å komme seg i jobb, og barneverntjenesten har oppfølging av ungdommenes kvalifiseringsløp som satsingsområde. De fleste som bosettes i Asker, fullfører enten videregående eller kommer seg i jobb før de er 23 år. 

I likhet med andre barn og unge i kommunen deltar også de enslige mindreårige på forskjellige fritidsaktiviteter.

Ungdommer har tilgang på leksehjelp på Radar, der det også er lagt opp til sosialt samvær. Barneverntjenesten samarbeider med lokalt næringsliv, som bistår med arbeidspraksis som et integreringstiltak for ungdommene. Tiltaket gir nyttig språktrening og arbeidserfaring.

Samarbeid med frivillige og næringsliv

Barneverntjenesten samarbeider med Rotary og Voksne for barn om aktiviteter og turer for ungdommene. Det er ønskelig å komme i kontakt med enda flere aktører fra frivilligheten og privat næringsliv som kan bidra med samarbeid om aktiviteter.

Det er stadig behov for fosterforeldre, boliger, hybler, leiligheter, vertsfamilier og vennefamilier - ta kontakt med barneverntjenesten!