Krisesentre

Krisesenterne er ressurssentre for deg som er utsatt for vold eller overgrep fra en partner, familie eller andre du har et nært forhold til.  Du trenger ikke å være i akutt krise for å få hjelp hos oss.

Vi tilbyr beskyttelse, sikkerhet, kartlegging og veiledning til kvinner og menn og til barna deres.

Tilbud

  • Døgnåpen hjelpetelefon 67 50 83 83 (Asker og Bærum) eller 32 83 03 46 (Drammensregionens krisesenter)
  • Dagtilbud
  • Samtaletilbud på dag og kveld uten henvisning
  • Et trygt og midlertidig botilbud ved behov for beskyttelse
  • Juridisk bistand
  • Bistand til å kontakte andre hjelpeinstanser
  • Samtaletilbud etter seksuelle overgrep
  • Informasjon og kompetansehevingstiltak til hjelpeapparat og befolkning

Mer informasjon på egne hjemmesider: