Barn, unge og familie

Helsestasjon for ungdom

Helsestasjon for ungdom er for deg mellom 12 og 24 år. Tilbudet er gratis og du trenger ikke bestille time.

Jordmor

Svangerskapskontroll, foreldreforberedende kurs, hjemmebesøk.