Om renovasjon i tidligere Røyken og Hurum

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Returpunkter for glass- og metallemballasje og tekstiler

Kort fortalt

Du kan levere glass- og metallemballasje og tekstiler til returpunktene som er plassert rundt i kommunen. 

Returpunktene er plassert slik at det skal være lettest mulig for deg å komme deg helt frem, både til fots og med bil.

Vi har omtrent 30 returpunkter (se i kart) i Asker. 

På returpunktene kan du kun levere:

  • glassemballasje
  • metallemballasje
  • alt av klær, fottøy og tekstiler

Avfall som leveres på returpunktene skal ikke være tilgriset av for eksempel matrester. Tekstiler må leveres rene og tørre, pakket i poser.

Her kan du levere andre typer avfall

Yggeset gjenvinningsstasjon og Follestad gjenvinningsstasjon har mottak for en rekke annet kildesortert avfall, som for eksempel hageavfall, farlig avfall og EE-avfall. Også forretninger som selger elektrisk og elektronisk utstyr tar imot EE-avfall. 

For mer informasjon om returpunkter og sortering av avfall se sortere.no

Hold returpunktene ryddige!

  • Ikke sett fra deg avfall ved returpunktet. Her skal det kun leveres glass- og metallemballasje, klær og sko. 
  • Det viktig at alt avfallet er sortert, og legges i riktig beholder. 

Ta din del av ansvaret for å holde returpunktene ryddige, slik at de blir positive innslag i nærmiljøet.

I henhold til forurensningsloven er det ulovlig å etterlate seg avfall som kan virke skjemmende, eller være til skade eller ulempe for miljøet.