Om renovasjon i tidligere Røyken og Hurum

Fram til 1. mars 2020 er det fortsatt RfD som leverer renovasjonstjenester til innbyggerne i de tidligere kommunene Røyken og Hurum. Deretter overtar den nye kommunen ansvaret for renovasjon for alle innbyggere. 

Gå til nettsiden til RfD

Avfall og gjenvinning

Ombruk

Hvordan kan du bidra? Les mer om Reparasjonskafé, Ombruksfestivalen, tøybleier, matsvinn med mer.

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere, plassering av avfallsløsning, nedgravde avfallsløsninger, hytte- og øyrenovasjon og hjemmekompostering.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler, glass- og metallemballasje.

Aktuelt om avfall og gjenvinning

Renovasjon i ny kommune

Fra 1. mars 2020 har Asker kommune ansvaret for renovasjonen i hele den nye kommunen. Les mer om hvordan det blir her.

Min Renovasjon krever nytt adressesøk

Asker har fått nytt kommunenummer som følge av sammenslåingen. Det betyr at du må legge inn adressen din på nytt i appen for at den skal fungere.