Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Tomt for matavfallsposer

Vi har dessverre gått tom for matavfallsposer og venter på ny leveranse fra produsenten. Forbruket av poser har den siste siden vært mye høyere enn normalt.

I mellomtiden kan gjennomsiktige poser benyttes.

Takk for at du kildesorterer!

Avfall og gjenvinning

Innganger

Ombruk

Hvordan kan du bidra? Les mer om Reparasjonskafé, Ombruksfestivalen, tøybleier, matsvinn med mer.

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere, plassering av avfallsløsning, nedgravde avfallsløsninger, hytte- og øyrenovasjon og hjemmekompostering.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler og glass- og metallemballasje.

Aktuelt

Mer avfall enn vanlig

Benytter du tiden til å rydde i hus og hage? Vi har noen tips til deg.