Oppdatert informasjon om koronaviruset. Information on coronavirus.

Informasjonssider om koronasituasjonen i Asker / corona in Asker.

Avfall og gjenvinning

Innganger

Ombruk

Hvordan kan du bidra? Les mer om Reparasjonskafé, Ombruksfestivalen, tøybleier, matsvinn med mer.

Avfallsløsninger og beholdere

Sekker og beholdere, plassering av avfallsløsning, nedgravde avfallsløsninger, hytte- og øyrenovasjon og hjemmekompostering.

Returpunkter

Oversikt over alle returpunktene for tekstiler og glass- og metallemballasje.

Aktuelt

Nye priser og gebyrer

Nå er det nye gebyrer for levering av avfall på Yggeset gjenvinningsstasjon. Det er også endringer i renovasjonsgebyret.

Unngå besøk på lørdager

Har du planer om en tur til gjenvinningsstasjonen? Da har vi nyttig informasjon til deg og noen råd.

Ny merkeordning for kildesortering

Har du lagt merke til de nye kildesorteringssymbolene? Du kan blant annet se de på mange produkter i matbutikken.